IMG_0203
Söder om trafikplats Fors
IMG_0206
Jerusalemsbadet
IMG_0207
Vägen mellan Jerusalem och Norrsten
IMG_0209
Motalabrons vägbana har snart gjutits till hälften.
IMG_0213
Blivande tunnel vid Kaptensgatan.
IMG_0214
Riksvägen med Luxorrondellen i bakgrunden.
IMG_0217
Lyxorrondellens rondellhalvor är nu gjutna. Formen är kvar på den norra halvan.
IMG_0222
Gångtunneln vid Team Sportia Hallen snart klar att börja användas.
IMG_0224
Norra infarten med rondellen vid Metallvägen i bakgrunden.
IMG_0226
Nyasfalterad gångtunnel vid Team Sportia Hallen.
IMG_0228
Så gott som klar tunnel vid Team Sportia Hallen.